АБВГДЕЖЗИІЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ

Матеріали науково-практичної конференції "Філатовські читання - 2016" 19-20 травня 2016 року Одеса

Матеріали науково-практичної конференції
Розділ: ● Матеріали конференцій

Книга для офтальмологів.

Ціна: 280 грн.
Кількість сторінок: 232

Редакційна колегія

Пасєчнікова Н. В. член-кор. НАМН України, д-р мед.наук, професор, директор ДУ “Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України"
Віт В.В. д-р мед.наук, професор, заступник директора з наукової роботи ДУ “Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМИ України НАМН України”
Науменко В.О. д-р мед. наук, професор, заступник директора з науково - медичної роботи ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова НАМН країни”
Маришев Ю.А. канд. мед. наук, с.н.с. організаційно-методичного відділу ДУ “Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України”
Мирненко В.В. завідувач організаційно-методичного відділу ДУ “Інститут очних хвороб і тканинної терапії їм. В.П. Філатова НАМН України
Сафроненкова І.О. канд. мед. наук, с.н.с. відділу офтальмоонкології ДУ “Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України”
Слободяник С.Б. канд. мед. наук, лікар лабораторії функціональних методів дослідження ДУ “Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України”
Стойловська О.Г. с.н.с., завідувач відділу науково-медичної інформації ДУ “Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України”
Аркуша А.Ю. співробітник відділу науково-медичної інформації ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»
Муратова Є.Г. співробітник відділу науково-медичної інформації ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»


Зміст

1. Діагностика та лікування патології рогівки. Кератопластика, кератопротезування. Рефракційна хірургія
Аверьянова О.С., Ковалёв А.И., Киреев В.В., Пимонова Ю. Ф., Ковалёв А. А. Применение фотополимеризации роговицы в лечении дистрофических и воспалительных заболеваний роговицы. Анализ 8-летнего наблюдения - 4
Артемов А. В., Неверова О. Г., Ильина С. И. Возрастное изменение плотности заднего эпителия донорской роговицы как главный фактор её старения - 4
Безкоровайна I. М. Значення усунення дисфункції мейбомієвих залоз в лікуванні запальних захворювань очної поверхні - 5
Бузник О. І., Козак-Льюнггрен М. Результати застосування колагенового аналогу строми рогівки людини в якості матеріалу для наскрізної кератопластики у мишей - 6
Гайдамака Т. Б., Дрожжина Г. И., Храменко Н. И., Думброва Н. Е. Комплексное лечение больных рецидивирующим герпетическим кератитом - 7
Горбачева Е. В. Комплексное лечении вирусных кератоконъюнктивитов - 8
Гребеник I. М., Романюк Т. І., Шкільнюк Н. М., Герасимець А. Ю., Черніцька М. Р. Інтрастромальне введення рибофлавіну при комплексному лікуванні герпетичних кератитів - 9
Дрожжина Г.І., Осташевський В.Л., Алещенко І.Є., Набока Ю.В., Бабенко О.В., Москаленко І.В. Результати дворічного клінічного використання кератобіоімплантатів з донорської рогівки ока людини - 10
Дрожжина Г. И., Тройченко Л. Ф., Осташевский В. Л., Гайдамака Т. Б., Ивановская Е. В., Усов В. Я., Коган Б. М., Иванова О. Н. Комплексное лечение нейротрофичекой кератопатии - 11
Дрожжина Г. I., Жмудь Т. М. Стан тіолової системи в рогівці при експериментальному кератиті на фоні розвитку діабету - 12
Дрожжина Г.И., Гайдамака Т.Б., Ивановская Е.В., Осташевский В.Л., Коган Б.М., Усов В.Я., Иванова О.Н., Тройченко Л.Ф., Середа Е.В. Вклад академика В. П. Филатова в развитие трансплантологии - 12
Завгородняя Н. Г., Брижань А. А. Особенности течения синдрома «сухого глаза» у пациентов с катарактой - 13
Иванова Н. В., Чистякова С. В., Ярошева Н. А. Роль иммунных факторов (in vitro) у женщин с синдромом «сухого глаза» при патологической гиперпролактинемии - 14
Иванова О. Н., Дрожжина Г. И., Осташевский В. Л., Гайдамака Т. Б., Ивановская Е. В., Усов В. Я., Коган Б. М., Тройченко Л. Ф., Середа Е. В. Тяжелые инфекционные осложнения роговицы, обусловленные ношением контактных линз - 15
Иванова О. Н., Середа Е. В., Дрожжина Г. И. Исследование ультраструктурных изменений роговицы у клинически здоровых пользователей мягкими контактными линзами с помощью конфокальной микроскопии роговицы - 16
Ивановская Е. В., Дрожжина Г. И., Гайдамака Т. Б., Осташевский В. Л., Коган Б. М. Кератопластика в реабилитации больных кератоконусом ІІІ—V стадии - 17
Коган Б. М. Экспериментальное обоснование применения интраламеллярной и послойной гетерокератопластики эквивалента стромы роговицы - 18
Кочина М. Л., Каплин И. В., Ковтун Н. М. Природа и диагностическое значение оптической анизотропии роговицы глаза - 19
Крицун Н. Ю., Мальцев Е. В., Усов В. Я. Клінічна ефективність хірургічного лікування птеригіуму з використанням високочастотного електрозварювання біологічних тканин для фіксації вільного лімбально-кон’юнктивального аутотрансплантата - 20
Кужда і. М., Камінський Ю. М., Оленчук О. Я. Використання поліпептидних препаратів в комплексному лікуванні пацієнтів із запальними захворюваннями ока - 21
Малачкова Н. В., Веретельник С. П. Синдром сухого ока, як основне ускладнення, у користувачів м’якими контактними лінзами - 21
Малачкова Н. В., Маковська О. М., Дяченко М. А. Кон’юнктивіти очима наших пацієнтів - 22
Манойло Т. В., Пархоменко Г. Я. ФемтоЛасик с топографооптимизированной абляцией - 23
Мужичук Е. П. Необходимость полноценного очищения век при аллергических блефаритах - 24
Неймаш В. Б., Насинник И. О., Рогуцкий И. С., Поварчук В. Ю., Пасечникова Н. В. Экспериментальное исследование применения радиационной сшивки для модификации аналога донорской роговицы in vitro - 25
Новицький І. Я., Плевачук О. Ю. Прогинання рогівки як метод оцінки її ригідності (експериментальне дослідження на ізольованих очах свиней) - 26
Очеретна О. О. Використання біброкатолу 2 % та низькоенергетичної гелій-неонової лазертерапії в лікуванні себорейного блефариту - 27
Панько О. М., Кощинець О. Б., Вершинина М. Д.Синдром сухого ока в практиці офтальмолога - 28
Пархоменко Г. Я., Манойло Т. В., Могильная И. В. Заменитель слезы, содержащий гидроксипропилгуар как корнеопротектор при использовании жестких контактных линз ночного ношения - 28
Пасєчнікова Н. В., Якименко С, А., Турчин М. В. Вплив кератоксеноімплантата на показники гуморальної ланки
імунітету за умови експериментальної механічної травми рогівки - 29
Рафалюк С. Я. Патохимические особенности воспалительного процесса в роговице при синдроме сухого глаза - 30
Рыков С. А. , Могилевский С. Ю., Усенко Е. А. Влияние папилломавируса и герпевируса на рецидивировании
птеригиума после хирургического лечения - 31
Середа Е. В., Вит В. В., Дрожжина Г. И., Гайдамака Т. Б. Воспаление роговой оболочки и пролиферативная активность клеток переднего эпителия при моделировании бактериального кератита и использовании
амниотической мембраны с различным типом ее фиксации - 32
Ульянов В. А., Макарова М. Б., Величко Л. Н., Богданова А. В., Гайдамака Т. Б., Скобеева В. М. Влияние курсовых инстилляций наночастиц серебра размером 30 нм на местный иммунитет здорового глаза и на модели бактериального кератита у кроликов - 33
Ульянова Н. А., Мазуренко I. С. Клініко-морфологічні особливості різних типів птеригіума за даними спектральної оптичної когерентної томографії переднього відрізка ока - 34
Храменко Н. И., Ивановская Е. В. Актуальность диагностики состояния гемодинамики и трофических факторов при нейротрофическом кератите (клинический пример) - 35
Черныш И. Г., Корсунская О. И. Применение интерферонов в терапии герпетических кератитов, вызванных вирусом простого герпеса 1 типа, при нарушении гуморального иммунитета - 36
Cristina Nicuia, D. Nicuia, Raluca Popescu, Andrea Decsei-Nagy. Comparative results in a combined procedure of intrastromal corneal rings implantation and crosslinking in patients with keratoconus - 37
Gonen Baser, Nurdan Yildiz, Mehmet Calan. Evaluation of Meibomian gland dysfunction in polycystic ovary syndrome and obesity - 37
2. Катаракта
Дмитриев С. К., Лазарь Ю. М., Гриценко Я. А., Супрун А. А., Кондратьева Е. И. Наш опыт имплантации клапана Ахмеда у больных рефрактерной глаукомой - 40
Дмитриев С. К., Лазарь Ю. М., Гриценко Я. А., Супрун А. А. Предварительные результаты применения системы «VERION Image Guided System» при факоэмульсификации возрастной катаракты - 40
Дмитриев С. К., Лазарь Ю. М., Гриценко Я. А., Супрун А, А. Усовершенствованная технология маркировки меридианов при имплантации торических интраокулярных линз с локализацией парацентезов в сильном меридиане - 41
Жабосдов Д. Г., Жабоедов Г. Д., Пархоменко О. Г. Проблеми і перспективи інтраокулярної корекції афакічного ока. - 42
Жмурик Д. В. Малоинвазивная технология хирургического лечения полного вывиха хрусталика в стекловидное тело с последующей имплантацией ИОЛ в капсульный мешок - 43
Залудяк О. М., Ряднова В. В., Воскресенська Л. К. Лікування післяопераційного набряку рогівки - 44
Исакова О. А., Луценко Н. С., Рудычева О. А. Редкие осложнения факоэмульсификации катаракты - 44
Ковтун М. И., Лапкина И. И. Оценка сопутствующей патологии и структуры послеоперационных осложнений у больных катарактой - 45
Луценко Н. С., Исакова О. А., Рудычева О. А. Оценка перспективности проведения гигиены век при факоэмульсификации катаракты у пациентов с дисфункцией мейбомиевых желез - 46
Маршава Д. О. Результаты факоаспирации у больных с ранее имплантированными факичными ИОЛ - 47
Мирошник Д. М. Интраоперационное субтеноновое введение бетаметазона для профилактики кистозного макулярного отека в хирургии катаракты - 48
Пастух И. В., Гончарова Н. А., Зимина Т. М., Пастух М. В. Применение современных фторхинолонов для профилактики инфекционных осложнений в хирургии катаракты - 49
Риков С. О., Могілевський С. Ю., Денисюк Л. I., Денисюк О. Ю. Вплив ультразвуку на прогресування вікової макулярної дегенерації після хірургічного лікування катаракти - 50
Сердюк В. Н., Устименко С. Б., Гетман Ю. В., Семенко В. В., Ищенко В. А. Наш опыт имплантации факичных интраокулярных линз - 51
Сердюк В. Н., Устименко С. Б., Максимова И. Р., Головкин В. В., Сердюк А.В. Ближайшие результаты комбинированного хирургического лечения первичной открытоугольной глаукомы в сочетании с катарактой - 51
Фокина С. Н. Щербаков Б. Д., Алифанов И. С. Оценка остроты зрения и рефракции у пациентов после имплантации трифокальных ИОЛ в отдаленные сроки послеоперационного периода - 52
Шевчик В. І., Биховець І. І. Вплив імплантації «об'ємозамісної» інтраокулярної лінзи (ІОЛ) на розміри скловидного тіла після факоемульсифікації катаракти - 53
Dvali М., Sirbiladze В., Tsintsadze N., Sharazadashvili N. Premium lOLs for Pseudophakic Presbyopia - 54
Jorgensen J. S., PetrunyaA. M. Our experience of 1060 SMILE femtolaser correction in patients with myopia and myopic astigmatism - 55
Jorgensen J.S. Safety, efficacy and possible side effect of clear lens exchange with implantation of tryfocal lens Zeiss in patients with presbyopia - 56
Mahmut Kaskaloglu, Bilgehan Sezgin Asena. Femtosecond laser-assisted cataract surgery: Recent advances and our results - 56
Paul Bernhard Henrich, Willy Halfter, Magaly Reyes, Philipp Oertle. Manual vs. femtosecond laser capsulotomy: comparison of rim stability - 57
3. Глаукома
Альдахдух Мотасим, Сули Абдель Мумен. Влияние офтальмогипертензии на ткани переднего отдела глаза - 60
Андрушкова О. О., Жмудь Т. М., Гріжимальська К. Ю. Віддалені результати хірургічного лікування вторинної (післятромботичної) неоваскулярної глаукоми - 61
Антонюк Т. Н., Кукуруза Т. Ю. Виникнення та корекція синдрому сухого ока у хворих з первинною відкритокутовою глаукомою - 61
Білоус В.Й. Диспансерне спостереження та лікування хворих на глаукому в м. Житомирі - 62
Веселовська Н. М., Жеребко І. Б., Кухар Н. В. Модифікована техніка імплантації клапана Ахмеду у хворих з вторинною глаукомою - 63
Гончарь Е. Н., Бездетко П. А., Панченко Н. В. Влияние L-аргинина на концентрацию эндотелина-1 у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой - 64
Гузун О. В., Перетягин О. А., Храменко Н. И. Комплексное лечение глаукомной оптической нейропатии с применением лазерстимуляции зрительного нерва - 65
Дерев’ягін Д. О. Вплив сльозозамінників на основі карбоксиметилцелюлози на вираженість синдрому сухого ока у пацієнтів з глаукомою - 66
Драч Л. О. Вікові та тендерні тенденції діагностики первинної відкритокутової глаукоми в екологічно несприятливих умовах промислового міста - 66
Драч Л. О. Поширеність та клінічні особливості псевдоексфоліативної глаукоми в екологічно несприятливих умовах промислового міста - 67
Кощинець О. Б., Панько О. М., Вершинина М. Д.Роль лікаря загальної практики - сімейного лікаря в ранній діагностиці та запобіганні прогресування первинної глаукоми - 68
Мельник В. О., Гуржій О. О., Іващик О. Г., Вадюк Р. Л. Оцінка ефективності хірургічного лікування хворих з відкритокутовою глаукомою - 69
Мельник В. О., Гуржій О. О., Коц-Готліб Н. В., Кікоть Л. В. Оцінка ефективності комбінованого оперативного лікування хворих з первинною відкритокутовою глаукомою - 70
Михейцева И. Н., Сироштаненко Т. И. Влияние донора сероводорода на внутриглазное давление при моделировании глазной гипертензии - 71
Могилевский С. Ю., Савченко А. В., Пенчук В. О. Отдаленные результаты комбинированного хирургического лечения вторичной неоваскулярной глаукомы после тромбоза центральной вены сетчатки - 72
Перетягин О. А., Чокова И. Б., Ковальчук А. Г., Мельникова Н. В., Ромоданова Е. С. Применение ультразвуковой биомикроскопии в исследовании фильтрационной подушки у больных первичной открытоугольной глаукомой после антиглаукомных операций с рецидивом повышения внутриглазного давления - 73
Присяжна С. В., Цехницька Г. М., Онуфрієнко І. А. Досвід лікування первинної глаукоми з різними типами гідродинаміки - 73
Рыков С. А., Радченко Ю. О. Митохондриальный мембранный потенциал лейкоцитов у больных первичной открытоугольной глаукомой - 74
Салдан Й. Р., Капшук Н. И., Горбатюк Т. Л., Фурман Л. Б. Применение селективной лазерной трабекулопластики на начальных стадиях открытоугольной глаукомы - 75
Салдан Й.Р, Капшук Н.І., Дідик НД. Диференційна діагностика та патогенетичне лікування факоморфічної глаукоми - 76
Стоцька Л. М.,Стоцька Л. С. Застосування зорових визваних потенціалів у клінічній практиці для ранньої діагностики у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою - 77
Стоцька Л. М. Динаміка морфологічних і функціональних змін сітківки у пацієнтів на різних стадіях первинної відкритокутової глаукоми - 78
Юревич В. Р. Патогенний вплив гіперглікемії на гідролітичні процеси в тканинах кута передньої камери при офтальмогіпертензіі - 79
Gonen Baser, Eyyup Karahan, Sinan Bilgin. Influence of sympathetic system activity on diurnal intraocular pressure fluctuations in dehydration conditions - 80
4. Травми та опіки очей і їх додатків
Бездітко П. А., Левченко Л. І., Дейниховський В. П. Вивчення клініко-імунологічних методів ранньої діагностики та лікування проліферативної вітреоретинопатії залежно від ступеня важкості механічних травм очного яблука в ранньому післятравматичному періоді - 82
Бондарь Н. И., Петренко О. В. Роль цитокинов в генезе репаративных процессов лимба при открытой травме глаза - 83
Герасимець А.Ю., Уразов А.Ж., Гребеник І.М., Романюк Т.І., Шкільнюк Н.М. Досвід реабілітаційного лікування пацієнта із бінокулярним синдромом Терсона після черепно-мозкової травми - 84
Грубник Н. П., Красновид Т. А. Морфометрические особенности сетчатки в макуле при разной степени тяжести структурных изменений наружных слоев фовеа после контузии глазного яблока - 85
Комнацька К. М., Черешнюк I. Л., Ходаківський М. А. Патогенетичне обґрунтування доцільності використання мелатоніну в якості цитопротектора при контузійній травмі ока - 86
Красновид Т. А., Мирненко В. В., Мартопляс К. В., Дерикіт Г. М., Пірогова І. А. Травматичні ушкодження органа зору у дорослого населення України. Порівняльний аналіз за 2011 і 2015 рр - 87
Красновид Т. А., Сидак-Петрецкая О. С., Грубник Н. П., Мирненко В. В., Исько Е. Д., Тычина Н. П. Об оказании специализированной и высококвалифицированной помощи при повреждениях глаз при проведении АТО на востоке Украины - 88
Красновид Т. А., Сидак-Петрецкая О. С., Тычина Н. П., Пономарчук А. В. Два случая деревянных инородных тел в орбите - 89
Красновид Т.А., Грубник Н.П., Григоращенко Л.А. Наш опыт эвисцеро-энуклеации с имплантацией орбитального политетрафторэтиленового импланта при посттравматической субатрофии глазного яблока ... 90 Красновид Т. А., Грубник Н. П. Особенности техники удаления больших внутриглазных амагнитных инородных тел - 91
Могилевский С. Ю., Коробова А. В. Особенности преподавания раздела «Травма органа зрения» при подготовке интернов-офтальмологов - 92
Мойсеєнко Н.М. Ультраструктурні механізми активації регенераторних процесів зорового нерва при травматичному ушкодженні під впливом високих доз кортикостероїдів - 93
Новицький І. Я., Смаль Т. М., Романюк О. С. Випадок проникаючого поранення ока з внутрішньоочним стороннім тілом кубічної форми великих розмірів (хірургічна техніка) - 94
Целомудрый А. И., Венгер Г. Е., Ризванюк А. В., Погорелый Д. Н., Путиенко В. А. Особенности хирургической реабилитации военнослужащих с боевыми ранениями глаз в современных условиях - 95
Чечин П. П., Якименко С. А. Отдаленные результаты лазердисцизии ретрокератопротезных пленок - 96
Чуднявцева Н. А., Родина Ю. Н., Григоращенко Л. А. Факторы риска развития субатрофии глазного яблока у больных с посттравматической цилиохориоидальной отслойкой - 97
lakymenko S., Kostenko P. Surgical treatment of refractory postburn glaucoma - 98
Якименко С. А., Костенко П. А. Метаболическая терапия в лечении ожогов глаз и их последствий - 98
Якименко С. А. 70-летие научной и лечебной деятельности отдела ожогов глаз, восстановительной пластической и реконструктивной офтальмохирургии - 99
5. Діагностика та лікування патології судинної оболонки, сітківки та зорового нерва Гарькава Н. А., Федірко П. А. Закономірності розвитку судинної патології сітківки у віддаленому періоді після радіаційного впливу - 102
Зборовская А. В., Дорохова А. Э. Фотодинамическая терапия - альтернатива антибиотикотерапии при инфекционно-воспалительных заболеваниях глаз - 102
Зборовская А. В., Насинник И. О., Дорохова А. Э., Величко Л. Н., Богданова А. В. Модель аутоиммунного переднего увеита на кроликах - 103
Карлийчук М. А., Коновалец И. В. Сравнительная эффективность использования нестероидных и стероидных противовоспалительных препаратов в лечении острой формы центральной серозной хориоретинопатии - 104
Комаровська I. В., Балдинюк А. Г. Наш досвід лікування посттромботичної макулопатії в соціально-економічному аспекті - 105
Коновалова Н. В., Храменко Н. И., Нарицына Н. И., Иваницкая Е. В., Серебрина Т. М., Рыбалко А. В. Изменение гемодинамики глаз у больных хроническим рецидивирующим передним увеитом при осложненном течении процесса - 106
Коновалова Н.В. Мареполимиэл в лечении эписклеритов и склеритов туберкулезной этилогии - 107
Кустрин Т. Б., Блавацкая О. Н., Задорожный О. С., Король А. Р. Сравнительная эффективность ранибизумаба и афлиберсепта в лечении пациентов с субретинальной неоваскулярной мембраной при патологической миопии - 108
Кустрин Т.Б., Насинник И.О., Невская А.А., Задорожный О.С., Король А.Р. Эффективность применения триамцинолона ацетонида в лечении пациентов с транссудативной отслойкой пигментного эпителия сетчатки при возрастной дегенерации макулы (наблюдение 36 месяцев - 109
Могилевский С.Ю., Петруня А.М., Чуй Е.В. Эффективность применения ранибизумаба для лечения макулярного отека вследствие тромбоза ветвей центральной вены сетчатки: 1 год наблюдений - 110
Молчанюк Н. И. Влияние метанола в большой дозе на ультраструктуру хориоретинального комплекса глаза крыс - 111
Панченко Н. В., Арустамова Г. С. Состояние диска зрительного нерва у пациентов с синдромом фукса по данным оптической когерентной томографии - 112
Панченко Н. В., Фрянцева М. В., Самофалова М. Н. Клинические формы поражения зрительного нерва при невритах и увеитах, осложненных воспалением зрительного нерва - 113
Панченко Н. В., Храмова Т. А., Литвищенко А. В. Макулярный отек при различных формах интермедиарных увеитов - 114
Повх В. Л., Черешнюк I. Л., Ходаківський О. А., Попова О. І. Перспективи сучасної нейроретинопротекції- фокус на модулятори розвитку глутаматної ексайтотоксичності - 114
Риков С. О., Могілевський С. Ю., Сук С. А., Венедіктова О. А. Зміни органа зору після кардіохірургічних операцій з використанням апарату штучного кровообігу - 115
Савко В. В., Савко В. В. (младший). Коррекция нарушения гемодинамики глаза при острой ишемической нейропатии зрительного нерва - 116
Савко В. В., Вашах Зияд Махмуд Ахмед. Влияние липоевой кислоты на уровень тиоловых соединений в сетчатке при моделировании ее дегенерации у животных с аллергическим передним увеитом - 117
Савко В. В., Вашах Зияд Махмуд Ахмед. Влияние липоевой кислоты на уровень продуктов перекисного окисления липидов в сетчатке при моделировании ее дегенерации в условиях аллергического переднего увеита - 118
Салдан Й.Р., Капшук Н.І., Горбатюк Т.Л., Фурман Л.Б. Ефективність субтенонового введення триамцинолону ацетаніду при високих трансудативних відшаруваннях пігментного епітелію сітківки при вікової макулярної дегенерації - 119
Сергієнко А. М., Дзюба Н. О. Новий комбінований спосіб лікування ексудативної форми вікової макулярної дегенерації - 120
Соболева И. А., Бачук Н. Ю., Воронцова Н. М., Колпакова Л. П. Зависимость развития тромбозов сетчатой оболочки от изменения реологических свойств крови - 121
Устименко С. Б., Афанасьева-Сычева М. Г., Кушнир Н. Н., Березнюк Л. Г., Фокина С. Н. Наш опыт лечения субретинальных неоваскулярных мембран при макулярных телеангиоэктазиях второго типа - 122
Федірко П. А., Бабенко Т. Ф., Дорічевська Р. Ю. Тридцять років після Чорнобильської катастрофи. Сучасні уявлення про вплив іонізуючої радіації на орган зору - 122
Храменко Н. И., Коновалова Н. В., Гузун О. В. Состояние гемодинамики глаз у больных очаговыми хориоретинитами и возможность её коррекции - 123
Храменко Н. И., Коновалова Н. В. Мозговой нейротрофический фактор у больных дегенеративной и воспалительной патологией глаз - 124
Чечин П. П., Привалов А. П., Гузун О. В. Критерии выбора оптимально безопасных энергетических параметров для лазерной стимуляции сетчатки - 125
6. Діабетичні ураження очей. Вітреоретинальна хірургія Асланова В. С. Микроинвазивная хирургия макулопатии при ямке диска зрительного нерва - 128
Бакаев И. В., Пархоменко Г. Я., Манойло Т. В. Наш опыт применения афлиберсепта в лечении пациентов с диабетическим макулярным отеком при диабетической ретинопатии - 128
Веселовська 3. Ф., Веселовська Н. М., Іващенко О. С., Жеребко і. Б. Профілактика премакулярних геморагій у хворих з ендовітреальними та ретинальними ускладненнями цукрового діабету - 129
Денисюк Л. И., Рыков С. А., Могилевский С. Ю., Сук С. А., Венедиктова О. А. Диагностическое значение широкопольной флюоресцентной ангиографии при препролиферативной диабетической ретинопатии - 130
Денисюк Л. И.,.Рыков С. А., Сук С. А., Венедиктова О. А. Лазерная коагуляция зон ишемии периферических отделов сетчатки в комбинации с интравитреальным введением ингибиторов фактора роста эндотелия сосудов в лечении диабетического макулярного отека - 131
Завгородняя Н. Г., Михальчик С. В., Михальчик Т. С. Результаты комплексного лечения диабетической ретинопатии - 132
Иванова Н. В., Ярошева Н. А., Чистякова С. В., Ярошева Л. М. Провоспалительные цитокины в прогрессировании диабетической ретинопатии - 133
Куриліна О. I., Чурюмов Д. С., Гребінь Н. К. Коливання внутрішньоочного тиску при проведенні інтравітреальних ін’єкцій анти-VEGF препаратів у пацієнтів з діабетичною макулопатією і «вологою» формою вікової макулярної дегенерації - 134
Левицкая Г. В. Розанова 3. А. Уровень аминокислот-нейротрансмиттеров в стекловидном теле больных регматогенной отслойкой сетчатки - 135
Левицкая Г. В., Алибет Яссин, Ковальчук А. Г. Особенности исследования цилиарного тела у больных регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной цилиохориоидальной отслойкой - 136
Литвинчук Л.1, Павлів О., Аверьянова О., Павлів Р. Інтрасклеральна фіксація трьохкомпонентних ЮЛ при комбінованій хірургії сублюксації кришталика та відшарування сітківки - 137
Мальцев Э. В., Зборовская А. В., Дорохова А. Э. Дифференцированный подход к моделированию диабетической ретинопатии - 138
Могілевський С. Ю., Бушуева О. В. Генетичний та алельний поліморфізм rs759853 гена альдозоредуктази у хворих на цукровий діабет II типу, ускладнений діабетичною ретинопатією - 139
Мороз О. А. Возможность снижения оксидативного повреждения сетчатки при стрептозотоциновом диабете - 140
Науменко В. А., Пилькевич Т. С. Влияние рекомбинантного эритропоэтина на прогрессирование диабетической ретинопатии и диабетического макулярного отека у больных сахарным диабетом - 140
Павлів О. Б., Литвинчук Л. М., Павлів Р. О. Прояви сухого кератокон’юнктивіту після вітректомії з приводу первинного регматогенного відшарування сітківки - 142
Риков С.О., Гудзь А.С., Захаревич Г.Є. Розподілення генотипів та алелей поліморфізму rs2010963 гена VEGFA у хворих на діабетичну ретинопатію за умов цукрового діабету II типу - 143
Рыков С.А., Могилевский С.Ю., Сук С.А., Пархоменко О.Г., Пархоменко Е.Г. Усовершенствованный способ стереофотографирования глазного дна и просмотра стереоизображений для диагностики диабетического макулярного отека - 144
Сидорова М.В., Тулук Н.В., Белущенко Д.С. Показники ретинального електроґенезу після інтравітреальної ін’єкції афліберсепту у хворих на діабетичний макулярний набряк - 145
Элхадж Эмхамед Али, Путиенко А. А., Асланова B.C., Ковалева Е.В. Результаты исследования уровня нейротрофического фактора пигментного эпителия в стекловидном теле у больных пролиферативной диабетической ретинопатией - 146
Элхадж Эмхамед Апи, Путиенко А. А., Асланова В. С., Ковалева Е. В. Изучение взаимосвязи между уровнем нейротрофического фактора пигментного эпителия и развитием нейродистрофических процессов в сетчатке у больных пролиферативной диабетической ретинопатией - 147
Элхадж Эмхамед Али, Путиенко А. А. Изучение роли нейротрофического фактора головного мозга в развитии невропатии зрительного нерва у больных пролиферативной диабетической ретинопатией - 148
7. Новоутворення органа зору
Баран Т. В., Гребінь Н. К., Чурюмов Д. С. Аналіз ефективності терапії тиреоїдної ендокринної офтальмопатії... 150 Бигун Н. М., Малецкий А. П. Целесообразность формирования лунки в опорно-двигательной культе у больных после эвисцерации глазного яблока по поводу травм и вялотекущих увеитов - 150
Буйко А. С, Сафроненкова И. А, Елагина В. А. Некоторые современные понятия качества проводимых научных исследований в офтальмоонкологии и о способах оценки их результатов - 151
БуйкоА. С., Елагина В.А., Сафроненкова И.А., Зайцева Л.З. Радиокриохирургическое лечение эпибульбарных новообразований, предварительные результаты - 152
Величко Л. Н., Вит В. В., Малецкий А. П., Богданова А. В. Иммунокорригирующее действие тилорона у больных увеальной меланомой в процессе комбинированного органосохраняющего лечения - 153
Денисюк Л. I., Петренко О. В., Петренко I. М. Ефективність застосування позитронно-емісійної томографії в діагностиці пацієнтів з увеальною меланомою - 154
Жабоедов Г. Д., Петренко О. В. Роль Филатовской научной школы в истории офтальмопластики - 155
Кузьменкова И. В., Рулев А. В., Мельникова М. Л. Эндоназальная эндоскопическая дакриоцисториностомия. К вопросу о стентировании дакриостомы - 156
Павловский М. И. Состояние проницаемости клеточных мембран эпителия роговицы при экспериментальном гипотиреозе - 157
Пасечникова Н. В., Науменко В. А., Малецкий А. П..Чеботарев Е. П., Пухлик Е. С., Уманец Н. Н. Клиникоэкспериментальное обоснование применения высокочастотной электросварки биологических тканей при энуклеации глазного яблока по поводу увеальной меланомы - 158
Пасечникова Н. В., Науменко В. А., Уманец Н. Н., Малецкий А. П., Чеботарев Е. П., Пухлик Е. С. Применение высокочастотной электросварки биологических тканей при эндовитреальной резекции меланомы хориоидеи - 159
Полякова С. И., Величко Л. Н., Богданова А.В., Цуканова И. В. Состояние иммунной системы организма у больных меланомой хориоидеи малых размеров - 160
Розумей Н. М. , Чмиль А. А. Клиническое наблюдение отторжения углеродного войлока «Карботекстим-М» в отдаленном послеоперационном периоде с угрозой симпатического воспаления - 161
Сафроненкова И. А., Елагина В. А. Результаты радиокриохирургического лечения больных злокачественными эпителиальными новообразованиями кожи век с поражением интермаргинального края - 162
Хомякова Е. В., Малецкий А. П. Целесообразность применения радиоволнового ножа при резекции меланом радужки, цилиарного тела и хориоидеи - 163
8. Дитяча офтальмологія
Бабенко Т. Ф., Федірко П. А., Дорічевська Р. Ю. Особливості офтальмологічної патології у різних категорій дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (спостереження 2014-2015 pp - 166
Барінов Ю. В., Барінова А. О, Федчук К. А. Аналіз якості надання допомоги дітям з ретинопатією недоношених в Україні забезпеченої в умовах УМЦ дитячої офтальмології та мікрохірургії ока НДСЛ «Охматдит» 2009-2015 рр - 166
Bobrova N. F. Modern trends of retinoblastoma treatment - 167
Боброва H. Ф., Вит В. В., Мовчанюк Н. И., Сорочинская Т. А., Левицкий И. М., Меликов Г. Г. Структурные изменения сосудисто-нервного пучка зрительного нерва кролика после воздействия электрического тока
высокой частоты поданным световой и электронной микроскопии - 168
Боброва Н. Ф., Вит В. В., Сорочинская Т. А., Левицкий И. М. Гистопатологические изменения глаз с ретинобластомой, энуклеированных после интравитреальной химиотерапии мелфаланом - 169
Боброва Н. Ф., Дембовецкая А. Н. Осложненные катаракты при синдроме первичной фетальной сосудистой сети - 170
Боброва Н. Ф., Сорочинская Т. А., Бахмацкая Н. И., Романова Т. В. Меланома сосудистого тракта у детей - 171
Боброва Н. Ф., Суходоева Л. А., Меликов Г. Г., Иваницкая Е. В. Лазерный ожог макулы (случай из практики) - 172
Боброва Н. Ф., Тронина С. А., Дембовецкая А. Н., Романова Т. В. 70-летний юбилей Филатовской школы детской офтальмологии: помня о прошлом, стремимся в будущее - 173
Боброва Н. Ф., Тронина С. А. Транскутанная дозированная резекция леватора - «классика жанра» в хирургии блефароптозов - 174
Боброва Н. Ф., Трофимова Н. Б. Вискосинусотрабекулотомия при глаукоме у детей с синдромом Стердж-Вебера-Краббе - 175
Боброва Н.Ф., Тассигнон М. Ж., Романова ТВ. Динамика капсулярного кольца псевдофакичных у глаз детей с ИОЛ «ВЦ» - «мешок-в-линзе» в отдаленные сроки наблюдения - 176
Воронцова Н. М., Никитина Е. С., Борисенко Ю. Ю. Особенности визуализации патологических изменений при дакриоцистоцеле у новорожденных детей - 177
Гончарова Н. А., Пастух И. В., Мартыновская Л. В., Стремовская Н. Б. Клинический пример введения интравитреального импланта дексаметазона в лечении увеита у ребенка - 178
Кацан С. В., Заичко Е. С. Динамика развития прогрессирующей ретинопатии недоношенных на юге Украины за 7 лет - 178
Пархоменко Г. Я., Коваленко А. В., Манойло Т. В., Фарафонова А. Е. Факоэмульсификация врожденной прогрессирующей передней полярной катаракты у детей - 179
Рылькова К. А. Наш опыт применения консервативного лечения флегмоны слезного мешка у детей - 180
Соболева И. А., Борисенко Ю. Ю. Опыт проведения офтальмологического мониторинга у недоношенных новорожденных города Харькова - 181
Соловьева С.П., Одинокова Ж.Г., Михальчик Т.С. Оценка эффективности лазеркоагуляция сетчатки у детей с ретинопатией недоношенных - 182
Tronina S. A., Bobrova N. F. Complex surgical treatment of the blepharophimosis syndrom: clinical-anatomic substantiation and results - 183
9. Аномалії рефракції та окорухового апарату
Андрушкова О. О, Гріжімальська К. Ю, Лях Ю. М. Розробка сучасних методів профілактики та лікування комп'ютерного зорового синдрому - 186
Бойчук И. М, Алуи Тарак. Особенности состояния аккомодации и фузии у больных с постоянным и периодическим расходящимся косоглазием - 186
Бойчук И. М., Иваницкая Е. В., Шебиль Сами. Толщина хориоретинального комплекса сетчатки в фовеальной зоне у подростков с миопией разной степени - 187
Бруцкая Л. А. Оптическая адаптация при дисбинокулярной амблиопии - 188
Бушуева Н. Н., Шакир Духаер. Результаты лечения спазма аккомодации у больных с вегетососудистой дистонией электростимуляцией на приборе “этранс - 189
Бушуева Н. М., Мартинюк С. В., Сенякіна А. С. Особливості порушень зіничних реакцій хворих на акомодаційну езотропію і хворих на рефракційну амбліопію при гіперметропії - 190
Венгер Л. В., Бурдейний С. І., Ульянова Н. А. Ефективність застосування аналогів простагландинів при прогресуючій міопії - 191
Грушко Ю. В., Дегтярева Н. М., Сердюченко В. И. Вызывает ли зрительное утомление глазная гимнастика «Добре бачу»? - 192
Смченко В. І. Особливості прикріплення верхнього косого м’яза до склери - 193
Коломиец В. А., Бруцкая Л. А. Нониусная острота зрения у больных псевдофакией - 194
Малиева Е.В., Бушуева Н.Н. Сравнительный анализ морфометрических параметров макулярной области сетчатки у больных с разными типами миопии - 194
Мухина А. Ю., Бойчук И. М., Журавлева Л. Д. Способ определения порогов цветовой чувствительности у детей с врожденной миопией с использованием нового комплекта таблиц - 195
Пархоменко Г. Я., Манойло Т. В., Могильна І. В. Ортокератологія як метод контролю прогресування міопії - 196
Романенко Д. В., Бушуева Н. Н. Оценка подвижности косых глазодвигательных мышц у больных суправергентным косоглазием методом автоматизированного анализа двухмерных изображений глаз - 197
Сердюченко В. І., Желізник М. Б. Стан мінімальної експозиції розпізнавання тест-знаків у здорових школярів - 198
Соловьева С.П., Одинокова Ж.Г., Самусь Т.Ю., Тихомирова Е.В. Поиск путей быстрой офтальмологической реабилитации и перспективы развития на примере специализированного детского сада № 39 г. Запорожья - 198
Тарнопольская И. Н., Клопоцкая Н. Г., Тихомирова В. В., Петренко Е. А., Щербаков Б. Д. Наш опыт применения мягких контактных линз при дисбинокулярной амблиопии у детей - 199
Цыбульская Т. Е., Завгородняя Т. С. Влияние рефракционной терапии и функциональных методов лечения на прогрессирование близорукости у детей - 200
10. Тканинна терапія
Абрамова А. Б., Фесюнова Г. С., Цыбуляк А. М., Осташевский В. П., Лотош Т. Д., Салдан В. И. Оценка фармакотерапевтической эффективности 1% полимикроэлементного раствора морской воды при моделировании травматического кератита  -  204
Абрамова А. Б., Салдан В. Й., Цыбуляк А. М. Влияние инстилляций препарата из морской воды на некоторые показатели фагоцитоза при моделировании травматического кератита - 205
Лотош Т. Д., Фесюнова Г. С., Абрамова А. Б. Возможности использования полимикроэлементного раствора из морской воды в условиях травматического кератита - 206
Михейцева И. Н., Мирненко В. В., Сироштаненко Т. И. Природный регулятор мелатонин в коррекции коагуляционных нарушений при глаукомном процессе  -  206
Пасечникова Н. В., Сотникова Е. П., Фесюнова Г. С. Учение В.П.Филатова о биогенных стимуляторах - основа современной тканевой терапии  -  207
Романовская И. И., Декина С. С., Сотникова Е. П. Лизоцимсодержащий препарат для слезозаменительной терапии: получение, физико-химические свойства  -  208
11. Різне
Андреева Н. А., Колесникова Р. А., Коробка П. В., Коломоец Е. В., Привал Е. Н. Влияние условий боевых действий в зоне антитеррористической операции на зрительные функции участников - 212
Биховець І. І., Шевчик В. I., Биховець Ю. М. Особливості мікрофлори кон’юнктиви та її чутливість до антибіотиків у хворих на дакріоцистит  -  213
Вязовский Ю, И., Бережная Е. И. Опыт реабилитации офтальмологических больных в системе интегративного саногенеза  -  213
Евтушенко А.С., Кочина М.Л., Яворский А.В. Результаты оценки функционального состояния человека при зрительном труде  -  214
Єгорова К.С., Задояний Л.В. Діагностичне значення комп’ютерної периметрії при ідіопатичній внутрішньочерепній гіпертензії  -  215
Закрутько Л. І. Результати науково-технічної, інноваційної діяльності у сфері охорони здоров’я України у 2015 році  -  216
Кушнир В.Н., Андроник С. Н. Применение пептидного препарата Ретиналамин при атрофической форме возрастной макулярной дегенерации сетчатки - 217
Лаврик Н. С., Риков С. О. Досвід лікування порушення епітеліального шару рогівки при проявах синдрому «сухого ока» -  218
Лищенко В. Б., Левтюх О. В. Профилактика непроходимости сформированного анастомоза при дакриоцисториностомии  -  219
Мельникова М. Л., Рулёв А. В., Кузьменкова И. В. Одновременное паразитирование двух личинок Dirofilaria repens у одного хозяина-человека. Клинический случай - 220
Назаретян Р. Э., Задорожный О. С., Мирненко В. В., Пасечникова Н. В. Распределение внутриглазной температуры кролика при различных условиях окружающей среды - 221
Носивец Д. С. Возможные механизмы аналгезии при фармакотерапии хондропротекторами - 222
Свидко Е. Н., Селиванова Н. А., Ткаченко Е. Н., Кауркина Л. А. Опыт реабилитации слабовидящих пациентов на базе Международного медицинского центра «Офтальмика»  - 222
Федірко П. А., Бабенко Т. Ф., Дорічевська Р. Ю. Тридцять років після Чорнобильської катастрофи. Сучасні уявлення про вплив іонізуючої радіації на орган зору - 223


Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Філатовські читання -2016», присвяченої 80-річчю з дня заснування Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України та XIV конгресу офтальмологічного товариства країн Причорномор’я 19-20 травня 2016 року Одеса, Україна


Материалы научно-практической конференции с международным участием «Филатовские чтения - 2016», посвященной 80-летию со дня основания Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова и XIV конгресса офтальмологического сообщества стран Причерноморья 19-20 мая 2016 года Одесса, Украина


Abstracts of the scientific and practical conference with international participation "Filatov Memorial Lectures 2016", dedicated to the 80th anniversary of the Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy of NAMS of Ukraine and 14th Black Sea Ophthalmological Congress 19-20 May 2016 Odessa, Ukraine


Кол. страниц: 232. Год издания: 2016.


Теги:
конференция

Для того, щоб купити книгу "Матеріали науково-практичної конференції "Філатовські читання - 2016" 19-20 травня 2016 року Одеса" з доставкою по всій Україні (Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг та ін.) - будь ласка, додайте товар "Матеріали науково-практичної конференції "Філатовські читання - 2016" 19-20 травня 2016 року Одеса" в кошик та оформіть замовлення, і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.


Також Вас можуть зацікавити:

Новицький І.Я., Демчук В.В., Гвоздарьова Т.А.

Показано важливість стандартної автоматизованої периметрії для діагностики і моніторингу глаукомного процесу
Детальніше ›

Ціна: 350 грн.

Клінічні настанови, в яких детально описується діагностика та лікування глаукоми
Детальніше ›

Ціна: 950 грн.
Малачкова Н.В., Сергієнко А.М., Андрушкова О.О.

У збірнику представлено матеріали для науковців, лікарів-офтальмологів, студентів вищих медичних навчальних закладів
Детальніше ›

Ціна: 100 грн.
Кошик
не обрано жодної книги
Кошик
не обрано жодної книги

Книги за тегами: