АБВГДЕЖЗИІЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ

Актуальні питання офтальмології у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання офтальмології у практиці сімейного лікаря
Розділ: ● Підручники

Описано захворювання, що найчастіше зустрічаються в повсякденній роботі лікаря первинного рівня надання медичної допомоги

Ціна: 300 грн.
Кількість сторінок:

2018 рік, 258 сторінок

Рецензенти: Бездітно П.А., д.мед.н., професор; Сергієнко М.М., д.мед.н., член-κορ. НАН та НАМИ України, професор


У посібнику розглядаються актуальні питання діагностики, надання невідкладної допомоги, сучасних методів лікування, профілактики хвороб ока та придаткового апарату для лікарів із спеціальності «загальна практика — сімейна медицина». Посібник складено відповідно до навчального плану і програми для інтернів та лікарів — слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти за фахом «загальна практика — сімейна медицина». Посібник буде корисним для лікарів загальної практики — сімейних лікарів, лікарів-офтальмологів та студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України.

Зміст
Передмова - 11
Перелік умовних скорочень - 13
Розділ 1. Організація надання медичної допомоги
офтальмологічним хворим на первинному рівні - 14
1.1. Роль сімейної медицини в сучасній охороні здоров’я - 14
1.2. Організація надання допомоги пацієнтам зі скаргами на зниження зорових функцій у практиці сімейного лікаря - 17
Розділ 2. Методи обстеження ока та придаткового апарату в практичній діяльності ЛЗП-СЛ - 21
2.1. Діагностичні маніпуляції - 21
2.2. Лікувальні маніпуляції - 36
Розділ 3. Офтальмологічні синдроми, захворювання допоміжного апарату ока та кон’юнктиви, актуальні в практиці сімейного лікаря - 45
3.1. Хвороби повік - 45
3.2. Синдром червоного ока - 62
3.3. Хвороба сухого ока - - 83
3.4. Хвороби слізних органів - 91
Розділ 4. Травми ока та його придаткового апарату - 102
Розділ 5. Бойові ураження ока та його придаткового апарату - 110
Розділ 6. Зміни органа зору при загальних захворюваннях організму - 113
6.1. Зміни органа зору при артеріальній гіпертензії - 113
6.2. Зміни органа зору при цукровому діабеті - 115
6.3. Зміни органа зору при атеросклерозі - 122
6.4. Зміни органа зору при захворюваннях щитоподібної залози - 123
6.5. Зміни органа зору при колагенозах - 126
6.6. Зміни органа зору при остеохондрозі - 127
6.7. Зміни органа зору при захворюваннях крові - 128
6.8. Зміни органа зору при пухлинах головного мозку - 129
6.9. Зміни органа зору при туберкульозі - 131
6.10. Зміни органа зору при ВІЛ/СНІДі - 132
Розділ 7. Глаукома в практиці сімейного лікаря - 141
7.1. Скринінг офтальмогіпертензії - 141
7.2. Первинна профілактика глаукоми - 150
7.3. Основні види та прояви глаукоми - 157
7.4. Загальні принципи лікування глаукоми - 161
7.5. Гострий напад глаукоми:
клініка, діагностика, невідкладна допомога - 170
7.6. Участь сімейного лікаря в нагляді за хворими з глаукомою .- 172
Розділ 8. Ведення хворих із поступовою втратою зорових функцій - 179
8.1. Хвороби кришталика в практиці сімейного лікаря - 179
8.2. Атрофія зорового нерва - 182
8.3. Вікові зміни сітківки (макулодистрофія) - 184
8.4. Пігментна дегенерація сітківки - 187
Розділ 9. Раптова втрата зору в практиці сімейного лікаря - 188
9.1. Тромбоз центральної вени сітківки та її гілок - 188
9.2. Оклюзія центральної артерії сітківки та її гілок - 190
9.3. Відшарування сітківки - 191
9.4. Сонячний опік сітківки - 192
Розділ 10. Медико-соціальна експертиза, інвалідність внаслідок офтальмологічної патології - 197
Розділ 11. Очі та комп’ютер - 202
Розділ 12. Фармакотерапія очних хвороб - 208
Список рекомендованої літератури
для поглибленого вивчення курсу офтальмології - 255


ПЕРЕДМОВА
Останні десятиріччя позначені значним прогресом у різних галузях медицини, зокрема в офтальмології. В той же час існуюча система надання спеціалізованої медичної допомоги в Україні виявилась неадекватною новим соціально-економічним умовам, вимогам реформування галузі охорони здоров’я відповідно до Концепції розвитку охорони здоров’я населення України. Неви- рішеними залишаються питання організаційного та ресурсного забезпечення діяльності спеціалізованої медичної служби в умовах дефіциту бюджетного фінансування системи охорони здоров’я, зниження собівартості спеціалізованої медичної допомоги за умови збереження високої її якості та доступності.
Для України характерними є традиційні організаційні форми та методи надання спеціалізованої медичної допомоги населенню без урахування вимог часу, сучасних світових тенденцій і науково обгрунтованих підходів до якісного покращення етапності надання спеціалізованої медичної допомоги, зокрема, щодо місця та ролі лікаря загальної практики — сімейного лікаря у нагляді за хворими з очною патологією. Часто це пов’язано з відсутністю у розпорядженні сімейних лікарів необхідного обладнання та знань (алгоритмів ведення офтальмологічних хворих; оптимальних методів надання невідкладної офтальмологічної допомоги; засобів запобігання очній патології, травматизму, охорони зору у дітей і підлітків), що відповідали б сучасним вимогам і світовим аналогам.
Робота лікаря загальної практики — сімейного лікаря особливо відповідальна. Доволі часто, не маючи можливості забезпечення консультації з лікарями інших спеціальностей, сімейний лікар повинен самостійно вирішувати складні питання. Від правильності прийнятого рішення, своєчасності допомоги залежить життя та здоров’я людини. Нерідко своєчасне та правильно розпочате лікування запобігає виникненню тяжких ускладнень, що можуть призвести до різкого зниження гостроти зору, а інколи і до повної сліпоти. Саме тому лікар загальної практики повинен вміти професійно оцінити типові скарги хворого, клінічну картину захворювання очей і своєчасно спрямувати в разі необхідності пацієнта до офтальмолога, тим самим запобігаючи виникненню безповоротної втрати зорових функцій, розвитку сліпоти та слабобачення. 
У даному навчально-методичному посібнику головну увагу зосереджено на захворюваннях, що найчастіше зустрічаються в повсякденній роботі лікаря первинного рівня надання медичної допомоги, а саме: захворюваннях та ураженнях допоміжного (придаткового) апарату ока, переднього відрізка очного яблука, методах їх діагностики та наданні невідкладної допомоги. Значну увагу приділено алгоритмам практичних навичок, якими повинен володіти лікар загальної практики — сімейний лікар.
Автори посібника намагалися зробити зміст таким, що б оптимально відображав завдання та можливості сімейного лікаря в наданні офтальмологічної допомоги, а його структуру — зручною щодо пошуку відповідей на конкретні запитання.
Видання адресоване слухачам різних форм навчання за фахом «офтальмологія», «загальна практика — сімейна медицина», «педіатрія».


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
АГ — артеріальна гіпертензія 
амп. — ампула 
AT — артеріальний тиск 
в/а — внутрішньоартеріально 
в/в — внутрішньовенно 
в/м — внутрішньом’язово 
ВООЗ — Всесвітня організація охорони здоров’я
ВОТ — внутрішньоочний тиск 
Вт — ват
ГЗ — гострота зору 
ГКС — глюкокортикостероїд 
ДЗН — диск зорового нерва 
ДНП — діабетична нейропатія 
ДР — діабетична ретинопатія 
Дптр — діоптрія(-ї)
ЕЕК — екстракапсулярна екстракція катаракти
ЕКГ — електрокардіографія 
ЕРГ — електроретинографія 
ЮЛ — інтраокулярна лінза 
ІХС — ішемічна хвороба серця 
КЗС — комп’ютерний зоровий синдром
капе. — капсула
КЛ — контактна лінза 
КПК — кут передньої камери 
крап. — краплі
КТ — комп’ютерна томографія
ЛЗ — лікарський засіб
ЛЗП-СЛ — лікар загальної практики — сімейний лікар
ЛКК — лікарсько-консультативна комісія
ЛТЕК — лікарсько-трудова експертиза 
МАО — моноаміноксидаза 
МКЛ — м’яка контактна лінза 
МКФ — Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я
МКХ — Міжнародна класифікація хвороб
МОЗ — Міністерство охорони здоров’я
МРТ — магнітно-резонансна томографія
МСЕК — медико-соціальна експертна комісія
НВГ — неоваскулярна глаукома
НД — нецукровий діабет
НПЗЗ — нестероїдні протизапальні засоби
ОЦАС — оклюзія центральної артерії сітківки
ПВКГ — первинна відкритокутова глаукома
ПДР — проліферативна діабетична ретинопатія 
ПЗ — поле зору 
р-н — розчин
СН — серцева недостатність 
СПЗЗ — стероїдні протизапальні засоби
ССС — серцево-судинна система 
табл. — таблетка 
ТВС — тромбоз вен сітківки 
УЗД — ультразвукове дослідження 
УТОС — Українське товариство сліпих
ФАГ — флюоресцентна ангіографія 
фл. — флакон
ХСН — хронічна серцева недостатність
ЦАС — центральна артерія сітківки 
ЦВС — центральна вена сітківки 
ЦД — цукровий діабет 
ЦНС — центральна нервова система 
ЦСР — центральна серозна ретинопатія
ЧСС — частота серцевих скорочень 
ШКТ — шлунково-кишковий тракт 
ШОЕ — швидкість осідання еритроцитів
N — норма
OD — праве око
OS — ліве око
RW — реакція Вассермана


Рекомендовано до друку Експертною проблемною комісією Μ03 та НАМИ України
за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина» (протокол № 6від 14.04.2016р.).
Рекомендовано до друку Експертною проблемною комісією Μ03 та НАМИ України
за спеціальністю «Офтальмологія і тканинна терапія» (протокол Ne 4 від 03.12.2015р.).
Рекомендовано до друку вченою радою Національної медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика (протокол N6 від 14.06.2017р.).


Теги:
учебники, учебник, сімейний лікар

Для того, щоб купити книгу "Актуальні питання офтальмології у практиці сімейного лікаря" з доставкою по всій Україні (Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг та ін.) - будь ласка, додайте товар "Актуальні питання офтальмології у практиці сімейного лікаря" в кошик та оформіть замовлення, і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.


Також Вас можуть зацікавити:

Мальцев Э. В., Усов В.Я., Крицун Н.Ю.

Рассматриваются вопросы лечения птеригиема, предлагается экспериментальная модель заболевания
Детальніше ›

Ціна: 450 грн.
Мальцев Э.В.

Книга рассчитана на широкий круг читателей — медиков и биологов, молодых ученых, а также студентов-старшекурсников.
Детальніше ›

Ціна: 90 грн.
Муранов К.О., Островский М.А.

Книга для специалистов-медиков и биологов, студентов и аспирантов университетов и медицинских вузов.
Детальніше ›

Ціна: 620 грн.
Крылова Н.В., Наумец Л.В.

Книга для студентов медицинских вузов, а также офтальмологов, оториноларингологов и неврологов.
Детальніше ›

Ціна: 80 грн.
Кошик
не обрано жодної книги
Кошик
не обрано жодної книги

Книги за тегами: