АБВГДЕЖЗИІЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ

Високочастотне електрозварювання біологічних тканин в офтальмології

Високочастотне електрозварювання біологічних тканин в офтальмології
Розділ: ● Хірургічна офтальмологія

Хірургічне лікування пухлин і захворювань заднього відділу ока

Ціна: 350 грн.
Кількість сторінок:

2018 рік видання, 192 сторінки

Рецензенти:
Фомін Петро Дмитрович — академік НАМИ України, академік НАН України, д. мед. н.,професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри хірургії №3 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
Мальцев Едуард Валентинович - д. мед. н., професор, провідний науковий співробітник лабораторії патоморфологічних та електронно-мікроскопічних досліджень ДУ “Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМИ України”

Авторський колектив:
Н. В. Пасєчнікова, В. О. Науменко, Н. Ф. Боброва, В. В. Віт, А. П. Малецький, М. М. Уманець, Т. А. Сорочинська, Н. І. Молчанюк, Віра С. Пономарчук, Е. П. Чеботарьов, О. С. Пухлик, В. В. Мірненко
Під редакцією член-кореспондента НАМИ України Н. В. Пасєчнікової

Монографія присвячена актуальній проблемі сучасної офтальмології - застосуванню методу високочастотного електрозварювання біологічних тканин в офтальмології. Представлені розробленні авторами методики хірургічного лікування пухлин ока, захворювань заднього відділу ока за допомогою високочастотного зварювання біологічних тканин.
Для практикуючих лікарів-офтальмологів, лікарів суміжних спеціальностей, наукових співробітників, студентів медичних вузів
Монографія друкується згідно рішеню Вченої Ради ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМИ України", протокол №12 від 01.10.2018 р.

Н. В. Пасєчнікова, В. О. Науменко, Н. Ф. Боброва, В. В. Віт, А. П. Малецький, М. М. Уманець, Т. А. Сорочинська, Н. І. Молчанюк, Віра С. Пономарчук, Е. П. Чеботарьов, О. С. Пухлик, В. В. Мірненко, 2018

Зміст
Передмова - б
Розділ 1. Застосування методу високочастотного електрозварювання біологічних тканин при вітреоретинальній хірургії (Уманець М. М., Науменко В. 0., Назаретян Р. Е., Пономарчук Віра С., Віт В. В., Молчанюк Н. І.) - 7
1. Актуальні проблеми вітреоретинальної хірургії і можливі шляхи їх вирішення методом електрозварювання біологічних тканин - 7
1.1. Основні принципи лікування відшарування сітківки - 7
1.2. Недоліки внутрішніх тампонад порожнини склоподібного тіла при вітреоретинальній хірургії - 8
1.3. Хоріоретинальна адгезія - 10
1.4. Проблеми гемостазу в ході вітреоретинальних втручань 13
1.5. Основні принципи електрохірургії - 20
2. Експериментальне дослідження впливу високочастотного електричного струму (серійний і модифікований генератор ЕК-300М1) на хоріоретинальний комплекс кроликів з використанням моно- і біполярного ендовітреального зонда - 25
2.1. Високочастотне електрозварювання (серійний генератор ЕК-300М1) тканин заднього відділу очного яблука оригінальним біполярним ендовітреальним зондом - 25
2.2. Високочастотне електрозварювання тканин заднього відділу очного яблука (модифікований генератор ЕК-300М1) із за-стосуванням оригінального моно- і біполярного інструментарію - 28
3. Експериментальне обґрунтування застосування електрозварювання біологічних тканин (модифікований генератор ЕК-300М1) для гемостазу і ретинопексії під час проведення ендовітреальних втручань - 33
3.1. Порівняльна оцінка впливу високочастотного електро-зварювання біологічних тканин (модифікований генератор ЕК-300М1) і діатермокоагуляції на тривалість кровотечі з судин медулярної промінистості сітківки при моделюванні внутрішньоочної кровотечі у кроликів - 33
3.2. Порівняння міцності хоріоретинального з'єднання в динаміці після впливу різних режимів високочастотного електрозварю-вання біологічних тканин і ендолазерної коагуляції (810 нм) - 41
4. Результати клінічного використання методу високочастотного електрозварювання біологічних тканин (модифікований генератор ЕК-300М1) у вітроретинальній хірургії - 48
З
4.1. Застосування високочастотного електрозварювання біологічних тканин для ретинопексії в ході вітректомії у хворих з регматогенним відшаруванням сітківки - 48
4.2. Порівняльна ефективність вітректомії з використанням висо-кочастотного електрозварювання біологічних тканин і діод- ної ендолазерної коагуляції в лікуванні хворих з неусклад- неними формами регматогенного відшарування сітківки - 50
4.4. Застосування високочастотного електрозварювання біологічних тканин для гемостазу при ендорезекції гемангіом сітківки в ході вітректомії у пацієнтів з синдромом Гіп- пель-Ліндау - 56
4.4. Застосування високочастотного електрозварювання біологічних тканин для гемостазу при ендорезекції увеальної меланоми - 63
4.5. Бімануальна техніка ендорезекції увеальної меланоми з ви-користанням високочастотного електрозварювання біологічних тканин - 65
зділ 2. Застосування методу високочастотного електрозварю- ння біологічних тканин в офтальмоонкології (Малецький А. П., ютарьов Є. П., Пухлик 0. С., Віт В. В., Молчанюк Н. І.) - 93
1. Сучасний стан питання енуклеації очного яблука при меланомі судинної оболонки та способи післяопераційного з’єднання тканин - 93
1.1. Актуальність пошуку нових способів розрізу і з'єднання тканин при енуклеації з приводу меланоми хороїдеї - 93
1.2. Увеальна меланома - частота, етіологія, клініка, діагностика і лікування - 95
1.3. Енуклеація очного яблука - 98
1.4. Лазерне і ультразвукове зварювання - 102
1.5. Застосування високочастотного електрозварювання в хірургії... - 103
2. Експериментальні і клінічні дослідження при енуклеації із застосуванням ВЕБТ та за стандартною методикою - 106
2.1. Матеріали та методи експериментальних і клінічних досліджень - 106
2.2. Принцип високочастотного електрозварювання - 107
2.3. Джерело ВЕБТ і інструменти - 108
2.4. Техніки операції - 108
3. Результати експериментальних та клінічних досліджень при проведенні енуклеації з використанням ВЕБТ та за стандартною методикою - 111
3.1. Гістоморфологічні зміни в тканинах зорового нерва і кон’юнктиви експериментальних тварин при енуклеації очного яблука із застосуванням ВЕБТ - 111
3.2. Ультраструктурні зміни в тканинах зорового нерва і кон’юнктиви при енуклеації очного яблука із застосуванням ВЕБТ 115
3.3. Клінічна оцінка стану прооперованих експериментальних тварин - 123
3.4. Клінічні результати застосування високочастотного електрозварювання біологічних тканин при енуклеації очного яблука - 126
3.5. Перебіг післяопераційного періоду у хворих після енуклеації за стандартною методикою та з застосуванням ВЕБТ - 126
3.6. Порівняльна оцінка клініко-функціональних критеріїв ефективності нового методу енуклеації очного яблука із застосуванням ВЕБТ і стандартної методики - 127
3.7. Оцінка клінічних результатів безпосередньо після операції з використанням ВЕБТ та стандартної методики - 129
3.8. Оцінка клінічних результатів у віддалені строки спостереження - 131
4. Аналіз проведених досліджень у порівнянні з даними - літератури - 133
Розділ 3. Застосування методу високочастотного електрозварювання біологічних тканин в лікуванні ретинобластоми у дітей (Боброва Н. Ф., Сорочинська Т. А., Віт В. В., Молчанюк Н. - І.) - 151
1. Актуальність застосування методу високочастотного електрозварювання тканин (ВЕБТ) в хірургії новоутворень-органа зору - 151
2. Розробка і застосування способу ВЕБТ при енуклеації очей з ретинобластомою - 153
2.1. Основні принципи і вимоги до енуклеації очей з ретинобластомою - 153
2.2 - Методи енуклеації при ретинобластомі - 154
2.3. Вплив різних режимів ВЕБТ на структурні зміни зорового нерва кролика (експериментальні - дослідження) - 156
2.4. Спосіб енуклеації очного яблука при ретинобластомі - 166
2.5. Спосіб енуклеації при ретинобластомі високого ризику інвазії зорового нерва - 172
3. Гістопатологічні зміни зорового нерва пацієнта після енуклеації в пізніх стадіях внутрішньоочної ретинобластоми за розробленою технологією із застосуванням техніки високочастотного електро-зварювання біологічних тканин (ВЕБТ) - 175
Історичні - витоки (Мірненко В. В.] - 184 


Передмова
Розділ 1
В умовах стрімкого розвитку медичних технологій важливим є розробка і впровадження в клінічну практику сучасних ефективних методик, які дозволяють підвищити якість оперативних втручань, зменшити термін перебування пацієнтів в стаціонарі та скоротити період їх реабілітації. Особливе місце серед них належить гіпертермічним способам розсічення, розділення, коагуляції і з’єднання біологічних тканин, що надають можливість досягти надійного гемостазу та значно зменшити травмування тканин.
В порівнянні з усіма відомими методами з’єднання і розділення біологічних тканин в хірургії, провідне місце займає метод застосування високочастотного електрозварювання. Завдяки новому впровадженню вдалось мінімізувати руйнівну дію електричного струму при роботі з м’якими живими тканинами, досягти процесів відновлення фізіологічних функцій зварюваної тканини та збереження життєдіяльності пошкодженого органу. Високотехнологічний метод дозволяє не тільки оптимізувати процес операції, а й надає можливості з’єднання розрізу біологічної тканини без застосування шовного матеріалу, дужок і зшивачів.
Завдяки сумісній роботі співробітників Інституту електрозварювання ім. Є. 0. Патона НАН України під керівництвом Президента НАН України, академіка Патона Бориса Євгеновича та Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМИ України були проведені науково-клінічні дослідження з визначення ефективного способу розсічення та з'єднання біологічних тканин в офтальмології. Результати застосування високочастотного електрозварювання в лікуванні вітреоретинальної патології та офтальмоонкологічних захворювань представлені в трьох розділах цієї книги.
Член-кореспондент НАМИ України, професор
Пасєчнікова Наталія Володимирівна


Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів
АЛТ - аланінамінотрансфераза
ACT - аспартаттрансаміназа
ВЕБТ - високочастотне електрозварювання біологічних тканин.
ВК - вакуолізована клітина
ВМ - войлокоподібний матеріал
ВСФК - внутрішні сегменти фоторецепторних клітин
ГЗ - гострота зору
ГК - гліальна клітина
ГПД - гістопатологічне дослідження
ДЗН - диск зорового нерва
ЕК - 300М1- електрозварювальний комплекс
ЗН - зоровий нерв
ЗСФК - зовнішні сегменти фоторецепторних клітин
ІРМ - інтерфоторецепторний матрикс
КВ - колагенові волокна
КД - клітинний детрит
КФ - колагенові фібрили
КФК - креатинфосфокіназа
ЛДГ - лактатдегідрогеназа
ЛК - лазерна коагуляція
М - мітохондрія
MB - м’язові волокна
МК - м’язова клітина
МРТ - магнітно-резонансна томографія
ОКТ - оптична когерентна томографія
ПЕС - пігментний епітелій сітківки
ПХТ - поліхіміотерапія
Р - рибосоми
РБ - ретинобластома
РВС - регматогенне відшарування сітківки
СРР-субретинальна рідина
СТ - силіконова тампонада
ТМ - тонковолокнистий матеріал
ТФ - тонкофібрилярний матеріал
УМ - увеальна меланома
ФК - фрагменти клітин
ХО - хоріоїдея
Ц - цитоплазма
Я - ядро
COMS - Collaborative Ocular Melanoma Study Group


Теги:
опухоли, хірургічне лікування

Для того, щоб купити книгу "Високочастотне електрозварювання біологічних тканин в офтальмології" з доставкою по всій Україні (Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг та ін.) - будь ласка, додайте товар "Високочастотне електрозварювання біологічних тканин в офтальмології" в кошик та оформіть замовлення, і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.


Також Вас можуть зацікавити:

Свердлик А.Я.

Обновленное руководство о всех необходимых аспектах работы оптометриста
Детальніше ›

Ціна: 1 550 грн.
Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Скворцова В.И.

Книга посвящена нейроофтальмологии: от анатомии с физиологией до диагностики и лечения редких врожденных синдромов
Детальніше ›

Ціна: 2 150 грн.
Хён Гон Ю, Лоскутов И.А.

Представлены инфекционные заболевания, воспалительные поражения при системных заболеваниях
Детальніше ›

Ціна: 1 750 грн.
Эдгар Ф. Финчер, Роналд Р. Мой

Книга предназначена для хирургов-офтальмологов и пластических хирургов.
Детальніше ›

Ціна: 1 650 грн.
Кошик
не обрано жодної книги
Кошик
не обрано жодної книги

Книги за тегами: