АБВГДЕЖЗИІЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ

Офтальмологія. Тести і еталони, клінічні задачі, принципи лікування очних захворювань та рецептура основних лікарських засобів

Офтальмологія. Тести і еталони, клінічні задачі, принципи лікування очних захворювань та рецептура основних лікарських засобів
Розділ: ● Підручники

Книга для лікарів-інтернів з фаху "офтальмологія" та "сімейна медицина" і лікарів-офтальмологів

Ціна: 450 грн.
Кількість сторінок:

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів (протокол № 4 від 01.10.2010 p.).

Рецензенти:

Салдан И.Р. - доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри очних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова

Новицький І .Я. - доктор мед. наук, професор кафедри офтальмології ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
Посібник є складовою частиною навчальної літератури з очних хвороб і розрахований на самостійну підготовку студентів до практичних занять. У ньому подані в практичній і клінічній спрямованості тести і еталони, клінічні задачі в типовому варіанті, діагнози, принципи лікування очних захворювань та рецептура основних лікарських засобів, які застосовуються в практичній роботі лікаря-офтальмолога.

Матеріал посібника охоплює всі розділи програми з офтальмології для студентів вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів акредитації. Він може бути використаним не тільки студентами для самостійної підготовки до практичних занять, а також викладачами для програмованого контролю знань студентів на практичних заняттях та складання програм комп'ютерного їх навчання і контролю.

Посібник може бути корисним також для лікарів-інтернів з фаху "офтальмологія" та "сімейна медицина" і лікарів-офтальмологів, при підготовці до атестації за фахом.


Передмова

Підготовка студентів до практичних занять тільки за підручником не завжди дає можливість їм чітко систематизувати прочитане, виділити в матеріалі основне і другорядне, однозначно його зрозуміти, що може відбитися на якості проведення практичного заняття, зацікавленості ним студентами та їх активності на ньому.

Під час проведення практичних занять з офтальмології зі студентами головна увага звертається на вироблення практичних навичок з обстеження очного хворого, ознайомлення з клінікою основних захворювань органа зору та їх лікуванням. Чим глибшими будуть теоретичні знання при підготовці студентів до практичного заняття, тим більш впевнено вони будуть працювати на ньому з хворими.

Перше видання (1995) дуже швидко розійшлося серед студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів України та засвідчило досить високу зацікавленість посібником такої спрямованості. Це і спонукало авторів підготувати його до другого видання.

При підготовці нового видання враховані побажання студентів та викладачів. Матеріал посібника частково реструктурований і доповнений та літературно покращений.

Анатомічна термінологія узгоджена з останньою анатомічною номенклатурою, а українська наукова і медична термінологія - з сучасним російсько-українським словником наукової термінології.

Вилучені тести і еталони підсумкового заняття з методик дослідження органа зору в зв'язку з тим, що цей матеріал був частковим повторенням попереднього матеріалу.

Працюючи над новим виданням посібника, автори намагалися його покращити, зробити більш корисним як для студентів, так і для викладачів та лікарів, але одночасно вважають, що він ще не раз буде вдосконалюватись.

Критичні зауваження, поради і побажання, спрямовані на подальше вдосконалення посібника, автори з вдячністю прийматимуть і будуть використовувати під час підготовки наступного видання книги.

О.П. Кучук, Т.Б. Сикирицька


Зміст

Передмова - 3
ПЕРША ЧАСТИНА
Розділ І. АНАТОМІЯ ОРГАНА ЗОРУ ТА ЙОГО ПРИДАТКІВ - 4
Тести і еталони - 4
Очне яблуко - 4
Оболонки очного яблука - 5
Вміст очного яблука - 19
Провідні зорові шляхи - 28
Захисний апарат ока - 36
Очна ямка - 36
Анатомія повік - 41
Придатки очного яблука - 47
Слізний апарат ока - 47
Окоруховий апарат - 54
Фасціальний апарат очної ямки - 57
Кровопостачання очного яблука і його придатків - 61
Іннервація очного яблука та інших анатомічних утворень очної ямки - 62
Розділ II. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНА ЗОРУ - 66
Тести і еталони - 66
Скарги, зовнішній огляд - 66
Бокове або фокальне освітлення - 71
Біомікроскопія ока - 77
Гоніоскопія ока - 81
Дослідження ока в прохідному світлі - 83
Офтальмоскопія - 87
Дослідження внутрішньоочноготиску (офтальмотонометрія) - 93
Інші методи дослідження ока - 104
Розділ III. ФУНКЦІЇ ОРГАНА ЗОРУ ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ - 115
Тести і еталони - 115
Центральний зір - 118
Гострота зору та методи її дослідження - 118
Кольоровідчуття і методи його дослідження - 126
Периферичний зір - 132
Поле зору та методи його дослідження - 133
Світловідчуття і методи його дослідження - 145
Бінокулярний зір та методи його дослідження - 151
Розділ IV. ОПТИЧНА СИСТЕМА, РЕФРАКЦІЯ І АКОМОДАЦІЯ ОКА - 158
Тести і еталони - 158
ДРУГА ЧАСТИНА ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНА ЗОРУ І ЙОГО ПРИДАТКІВ - 197
Розділ V. ЗАХВОРЮВАННЯ ПОВІК - 197
Тести і еталони - 197
Клінічні задачі - 222
Розділ VI. ЗАХВОРЮВАННЯ СЛІЗНИХ ОРГАНІВ - 227
Тести і еталони - 227
Клінічні задачі - 240
Розділ VII. ЗАХВОРЮВАННЯ КОН’ЮНКТИВИ - 246
Тести і еталони - 246
Запалення кон’юнктиви - 246
Бактеріальні кон’юнктивіти - 248
Вірусні кон’юнктивіти - 259
Хламідійні кон’юнктивіти - 268
Грибкові ураження кон’юнктиви - 276
Алергічні кон’юнктивіти - 278
Ендогенні кон’юнктивіти - 290
Дистрофічні захворювання кон’юнктиви - 294
Пухлини кон’юнктиви - 295
Клінічні задачі - 302
Розділ VIII. ЗАХВОРЮВАННЯ РОГІВКИ - 310
Запалення рогівки - 310
Тести і еталони - 310
Дистрофії рогівки - 346
Тести і еталони - 346
Клінічні задачі - 352
Розділ IX. ЗАХВОРЮВАННЯ СКЛЕРИ - 359
Тести і еталони - 359
Клінічні задачі - 368
Розділ X. ЗАХВОРЮВАННЯ СУДИННОЇ ОБОЛОНКИ - 371
Запалення судинної оболонки - 371
Тести і еталони - 371
Увеопатії - 388
Тести і еталони - 388
Уроджені аномалії розвитку судинної оболонки - 389
Тести і еталони - 389
Новоутворення судинної оболонки - 391
Тести і еталони - 391
Клінічні задачі - 394
Розділ XI. ПАТОЛОГІЯ КРИШТАЛИКА - 401
Хімічний склад, фізичні властивості та фізіологія кришталика - 401
Тести і еталони - 401
Класифікація захворювань кришталика - 402
Тести і еталони - 402
Катаракта - 403
Тести і еталони - 403
Клінічні задачі - 444
Розділ XII. ЗАХВОРЮВАННЯ СКЛИСТОГО ТІЛА - 452
Біохімічний склад склистого тіла - 452
Тести і еталони - 452
Патологія склистого тіла - 453
Тести і еталони - 453
Клінічні задачі - 461
Розділ XIII. ПЕРВИННА І ВТОРИННА ГЛАУКОМИ - 466
Тести і еталони - 466
Клінічні задачі - 490
Розділ XIV. УРОДЖЕНА, ДИТЯЧА ТА ЮНАЦЬКА ГЛАУКОМИ - 498
Тести і еталони - 498
Клінічні задачі - 512
Розділ XV. ОФТАЛЬМОГІПЕРТЕНЗІЯ І ГІПОТЕНЗІЯ ОКА - 519
Тести і еталони - 519
Клінічні задачі - 528
Розділ XVI. ЗАХВОРЮВАННЯ СІТКІВКИ - 533
Тести і еталони - 533
Клінічні задачі - 546
Розділ XVII. ЗАХВОРЮВАННЯ ЗОРОВОГО НЕРВА, ПРОВІДНИХ ЗОРОВИХ ШЛЯХІВ І ЗОРОВИХ ЦЕНТРІВ - 551
Тести і еталони - 551
Клінічні задачі - 560
Розділ XVIII. ЗАХВОРЮВАННЯ ОКОРУХОВОГО АПАРАТУ - 564
Тести і еталони - 564
Клінічні задачі - 579
Розділ XIX. ЗАХВОРЮВАННЯ ОЧНОЇ ЯМКИ - 585
Тести і еталони - 585
Клінічні задачі - 601
Розділ XX. ЗМІНИ ОРГАНА ЗОРУ
ПРИ ЗАГАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОРГАНІЗМУ - 606
Тести і еталони - 606
Клінічні задачі - 626
Розділ XXI. МЕХАНІЧНІ УШКОДЖЕННЯ ОРГАНА ЗОРУ - 635
Контузії органа зору - 635
Тести і еталони - 635
Поранення органа зору - 640
Тести і еталони - 640
Клінічні задачі - 651
Розділ XXII . ОПІКИ ОРГАНА ЗОРУ - 664
Тести і еталони - 664
Клінічні задачі - 666
Розділ XXIII. ПРОФЕСІЙНІ УРАЖЕННЯ ОЧЕЙ ТА ДІЯ НА ОРГАН ЗОРУ РІЗНИХ ТОКСИНІВ І ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ - 671
Тести і еталони - 671
Клінічні задачі - 680
Розділ XXIV. НЕВІДКЛАДНА ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ І ТРАВМАХ ОРГАНА ЗОРУ - 688
Тести і еталони - 688
Клінічні задачі - 703
ТРЕТЯ ЧАСТИНА ДІАГНОЗИ КЛІНІЧНИХ ЗАДАЧ І ЛІКУВАННЯ ОЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 1. Захворювання повік - 711
2. Захворювання слізних органів - 716
3. Захворювання кон’юнктиви - 720
4. Захворювання рогівки - 728
5. Захворювання склери - 737
6. Захворювання судинної оболонки - 739
7. Захворювання кришталика - 744
8. Захворювання склистого тіла - 750
9. Первинна і вторинна глаукома - 754
10. Уроджена, дитяча та юнацька глаукоми - 758
11. Офтальмогіпертензія і гіпотензія ока - 761
12. Захворювання сітківки - 762
13. Захворювання зорового нерва, провідних зорових шляхів і зорових центрів - 770
14. Захворювання окорухового апарату - 774
15. Захворювання очної ямки - 779
16. Зміни органа зору при загальних захворюваннях організму - 782
17. Механічні ушкодження органа зору - 787
18. Опіки органа зору - 804
19. Професійні ураження очей та дія на орган зору різних токсинів і фізичних факторів - 811
20. Невідкладна офтальмологічна допомога при гострих захворюваннях і травмах органа зору - 819
ЧЕТВЕРТА ЧАСТИНА
РЕЦЕПТУРА - 827


Посібник. 2-е вид., доповнене і перероблене. Кол. страниц: 856. Год издания: 2011.


Теги:

Для того, щоб купити книгу "Офтальмологія. Тести і еталони, клінічні задачі, принципи лікування очних захворювань та рецептура основних лікарських засобів" з доставкою по всій Україні (Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг та ін.) - будь ласка, додайте товар "Офтальмологія. Тести і еталони, клінічні задачі, принципи лікування очних захворювань та рецептура основних лікарських засобів" в кошик та оформіть замовлення, і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.


Також Вас можуть зацікавити:

Риков С.О., Шаргородська І.В., Денисюк Л.І., Акіменко О.В., Шевколенко М.В., Якимов А.К., Алєєва Н.М., Мелліна В. Б.

Показані перспективи використання призм в діагностиці та лікуванні амбліопії і косоокості
Детальніше ›

Ціна: 70 грн.

Показники діяльності за матеріалами офіційних державних і галузевих статистичних звітів
Детальніше ›

Ціна: 100 грн.
Вит В.В.

Особенности клинического проявления, макро- и микроскопического строения заболеваний глаза
Детальніше ›

Ціна: 4 500 грн.
Паштаев Н.П., Андреев А.Н.

Объединение анатомии с гистологией, физиологией, биохимией.
Детальніше ›

Ціна: 1 400 грн.
Кошик
не обрано жодної книги
Кошик
не обрано жодної книги

Книги за тегами: