АБВГДЕЖЗИІЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ

Організація офтальмологічної допомоги. Нормативно-правове забезпечення

Організація офтальмологічної допомоги. Нормативно-правове забезпечення
Розділ: ● Підручники

Навчально-методичний посібник призначений для офтальмологів, лікарів загального профілю, сімейних лікарів, педіатрів.

Ціна: 150 грн.
Кількість сторінок: 498

Рецензенти
Р.Л. Скрипник - д.мед.н., професор кафедри офтальмології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
А.М. Петруня - д.м.н., професор, завідувач кафедри офтальмології ДЗ «Луганський державний медичний університет».

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник для слухачів закладів післядипломної освіти та студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 1/11 - 18545 від 29 листопада 2013 року)

Навчально-методичний посібник «Організація офтальмологічної допомоги. Нормативно-правове забезпечення» серії «Бібліотека «Здоров'я України» надає інформацію з погляду доказової медицини щодо питань організації офтальмологічної допомоги дорослому та дитячому населенню на сучасному етапі. У виданні подано рекомендації та останні накази Міністерства охорони здоров'я щодо післядипломної освіти лікарів, лікарів-інтернів та студентів, а також розпорядження стосовно організації надання спеціалізованої офтальмологічної допомоги пацієнтіам з глаукомою, аномаліями рефракції, захворюваннями рогівки та іншою патологією органа зору.

Видання призначене для офтальмологів, лікарів загального профілю, сімейних лікарів, педіатрів.


Вступ

Останні десятиріччя XX століття відзначені вагомими досягненнями в галузі охорони здоров'я, зокрема в офтальмології. Однак значна кількість медичних втручань у різних країнах Європейського союзу та в Україні ще й досі здійснюється на рівні, нижчому за передбачуваний. Рядом досліджень було виявлено, що значна частка клінічних процедур недоцільна та нерентабельна, а 20-30% медичних втручань є неефективними (або непотрібними, або шкідливими). Останнім часом реєструються надзвичайно великі розбіжності в результатах медичної допомоги не лише між країнами або регіонами однієї країни, але й між окремими закладами та лікарями. За даними Інституту медицини США, помилки лікарів, допущені під час встановлення діагнозу і самого лікування, забирають життя майже у 100 тис. пацієнтів. В Україні подібної статистики немає. Крім того, сучасна система охорони здоров'я України не відповідає рівню тих, що діють у країнах Заходу.

Підвищення доступності та якості медичних послуг, ефективності державного фінансування визначені як основні напрямки реформування медичного обслуговування в Україні, що потребує суттєвих змін на законодавчому рівні.

Стандартизація має першочергове значення для управління якістю та спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядковування в охороні здоров'я шляхом розробки і встановлення вимог, норм, правил, характеристик умов, продукції, технологій, робіт, послуг, що застосовуються в охороні здоров'я. Медичні стандарти в охороні здоров'я, як і медичні технології, - поняття порівняно нові, хоча їх прототипи існували ще за часів Гіппократа. Вже тоді лікарі дотримувалися своєрідних еталонів виконання окремих процедур.

Останнім часом в Україні створено умови для імплементації європейських підходів щодо розробки медико-технологічних документів на основі найкращих клінічних настанов, адаптованих до умов вітчизняної системи охорони здоров'я, а також розвивається формулярна система забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров'я. Саме тому пріоритетною є розробка та затвердження медико-технологічних документів надання медичної допомоги на принципах доказової медицини та відміна чинності документів, які не відповідають зазначеним принципам.

Управління якістю потребує певного організаційного та кадрового забезпечення. Тому до програм навчання в системі до- та післядипломної медичної освіти мають бути включені відповідні курси з висвітленням сучасних підходів до забезпечення та управління якістю медичної допомоги.

Шановні колеги!

Перед вами видання, до якого включені найважливіші нормативно-правові документи, необхідні для організації високоякісної медичної офтальмологічної допомоги при різноманітній патології, розроблені за останні роки уніфіковані клінічні протоколи та стандарти надання медичної допомоги, комп'ютерна програма реєстрації та нагляду за глаукомними пацієнтами, яка є важливим кроком до створення Національного реєстру хворих на глаукому як ще одного етапу реалізації Національної стратегії боротьби з глаукомою, документи, які регламентують підготовку висококваліфікованих фахівців різних рівнів. Навчально-методичний посібник допоможе вам зорієнтуватись у вирі сучасних змін в охороні здоров'я. Видання призначене для офтальмологів, оптометристів, лікарів загального профілю - сімейних лікарів, педіатрів, лікарів інших спеціальностей, наукових працівників, студентів медичних вузів та лікарів-інтернів.


Зміст

Вступ - З
До читача - 4
Структура довідника - 5
Покажчики та класифікатори - 9
Розділ І. Наказ МОЗ України № 816 від 24.11. 2011 року Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги.
Глаукома первинна відкритокутова. Первинна та вторинна медична допомога  - 13
Розділ II. Наказ МОЗ України № 816 від 24.11. 2011 року Глаукома первинна відкритокутова.
Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах  - 33
Розділ III. Наказ МОЗ України № 56 від 06.02. 2008 року Клінічний протокол санаторно-курортного лікування глаукоми та патології внутрішньоочного тиску - 247
Розділ IV. Наказ МОЗ України № 57 від 08.02. 2008 року
Державні соціальні нормативи у сфері реабілітації інвалідів - 250
Розділ V. Наказ МОЗ України № 117 від 15.03. 2007 року
Протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю «Офтальмологія» - 253
Алгоритм обстеження хворих з первинною відкритокутовою глаукомою  - 257
Протокол надання медичної допомоги хворим з підозрою на глаукому  - 257
Протокол надання медичної допомоги хворим з первинною відкритокутовою глаукомою  - 259
Протокол надання медичної допомоги хворим з первинною закритокутовою глаукомою   - 261
Протокол надання медичної допомоги хворим з глаукомою вторинною внаслідок травми ока (гіфема, рецесія кута
передньої камери, зміщення та пошкодження кришталика, факолітична) - 264
Протокол надання медичної допомоги хворим з глаукомою вторинною увеальною (внаслідок запалення ока, глаукомоциклітичного кризу, гетерохромної увеопатії Фукса, ексфоліативної глаукоми, пігментної глаукоми) - 266
Протокол надання медичної допомоги хворим з глаукомою неоваскулярною  - 268
Розділ VI. Наказ МОЗ України № 226 від 08.02. 2008 року Тимчасові стандарти діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги  - 271
Розділ VII. Огляд останніх рекомендацій з ранньої діагностики первинної відкритокутової глаукоми  - 275
Фактори ризику розвитку ПВКГ - 276
Заходи щодо комплексу ранньої діагностики ПВКГ - 277
Поправка величини ВОТ залежно від ЦТР - 277
Дослідження очного дна - 278
Диференційна діагностика глаукоматозної та неглаукоматозної атрофії ДЗН - 280
Розрахунок показника толерантності зорового нерву (ПТЗН) - 282
Розділ VIII. Комп'ютерна програма реєстрації та нагляду за глаукомними пацієнтами  - 284
Стандартний протокол реєстрації глаукомних пацієнтів - 286
Розширений протокол реєстрації глаукомних пацієнтів - 287
Розділ IX. Рекомендації щодо моніторингу пацієнтів із аномаліями рефракції - 288
Протокол надання медичної допомоги хворим з гіперметропією - 289
Протокол надання медичної допомоги хворим з міопією - 290
Протокол надання медичної допомоги хворим астигматизмом - 292
Протокол надання медичної допомоги хворим з анізометропією, анізейконією - 293
Протокол надання медичної допомоги хворим з пресбіопією - 294
Дослідження біомеханічних властивостей рогівки у пацієнтів з міопією - 295
Розділ X. Рекомендації щодо моніторингу пацієнтів із захворюваннями рогівки, кератоконусом - 297
Протокол надання медичної допомоги хворим з кератоконусом - 298
Дослідження біомеханічних властивостей рогівки у хворих з кератоконусом - 299
Розділ XI. Наказ МОЗ України № 484 від 07.07. 2009 року Про затвердження Змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах  - 301
Додаток 1. Шкала значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами - 302
Критерії відповідності Шкали значень певній лікарській (провізорській) категорії - 304
Розділ XII. Наказ МОЗ України № 08.01 - 51/1250 від 24.06. 2010 року Роз'яснення щодо Переліку документів, які подаються до вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти IV рівня акредитації - 305
Розділ XIII. Наказ МОЗ України № 117 від 29.03. 2002 року Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78. Охорона здоров'я - 308
Кваліфікаційні характеристики. 1. Лікар - 309
Кваліфікаційні характеристики. 46. Лікар-офтальмолог - 309
Кваліфікаційні характеристики. 47. Лікар-офтальмолог дитячий - 310
Кваліфікаційні характеристики. 16. Лікар-інтерн - 311
Кваліфікаційні характеристики. 17. Лікар-стажист - 312
Кваліфікаційні характеристики. 18. Оптометрист - 312
Розділ XIV. НМАПО імені П.Л. Шупика. Післядипломна підготовка лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою - 314
Передатестаційні цикли НМАПО імені П.Л. Шупика за фахом «Офтальмологія» - 315
Кваліфікаційні характеристики фахівця із спеціальності «Офтальмологія» - 315
Перелік практичних навичок відповідно до кваліфікаційних вимог  - 316
Передатестаційні цикли НМАПО імені П.Л. Шупика за фахом «Дитяча офтальмологія» - 317
Кваліфікаційні характеристики фахівця із спеціальності «Дитяча офтальмологія»  - 317
Перелік практичних навичок відповідно до кваліфікаційних вимог  - 319
Цикли спеціалізації НМАПО імені П.Л. Шупика за фахом «Офтальмологія» - 319
Кваліфікаційні характеристики фахівця за фахом «Офтальмологія» - 320
Перелік практичних навичок відповідно до кваліфікаційних вимог  - 321
Цикли спеціалізації НМАПО імені П.Л. Шупика за фахом «Дитяча офтальмологія» - 321
Кваліфікаційні характеристики фахівця за фахом «Дитяча офтальмологія» - 322
Перелік практичних навичок відповідно до кваліфікаційних вимог - 323
Цикли спеціалізації НМАПО імені П.Л. Шупика за фахом "Медична оптика (Оптометрія)». Кваліфікаційні характеристики фахівця із спеціальності «Медична оптика (Оптометрія)»  - 324
Перелік практичних навичок відповідно до кваліфікаційних вимог  - 325
Розділ XV. Наказ МОЗ України № 359 від 19.12.1997 року
Положення про порядок проведення атестації лікарів - 326
Номенклатура лікарських спеціальностей - 334
Додатки 1-4 до Наказу МОЗ України № 359 - 337
Розділ XVI. Наказ МОЗ України № 742 від 23.11. 2007 року
Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою - 340
Додаток 1. Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою - 349
Додатки 2-3 до Наказу МОЗ України № 742 - 349
Положення № 198 від 07.09.1993
Про Свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів  - 351
Розділ XVII. Наказ МОЗ України № 1146 від 21.12. 2010 року ПОЛОЖЕННЯ про порядок направлення на стажування лікарів, які не працювали за спеціальністю більше трьох років, і про порядок їх наступного допуску до лікарської діяльності - 353
Розділ XVIII. Наказ МОЗ України № 118-С від 19.08.1994 року ПОРЯДОК надання права на професійну діяльність в Україні особам, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн  - 356
Розділ XIX. Наказ МОЗ України № 319 від 25.05. 2006 року Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я  - 359
Розділ XX. Наказ МОЗ України № 110 від 14.02. 20012 року
Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я
незалежно від форми власності та підпорядкування  - 362
Розділ XXI. Наказ МОЗ України № 372 від 14.05. 20013 року
Положення про систему офтальмологічної допомоги населенню України - 370
Додаток 1. Вимоги до внутрішньоочного вітреоретинального медикаментозного лікування - 374
Додаток 2. Обсяг діагностичної і лікувальної допомоги в офтальмологічному кабінеті поліклініки  - 375
Додаток 3. Обсяг роботи та навантаження персоналу офтальмологічних кабінетів лазерних методів лікування   - 376
Додаток 4. Обсяг та порядок проведення долікарського офтальмологічного скринінгу  - 377
Додаток 5. Невідкладна медична допомога при травмах та хворобах ока  - 378
Питання для самоконтролю - 379
Завдання. Ситуаційні задачі - 381
Приклади можливих відповідей на ситуаційні завдання - 383
Лікарські засоби - 385


Теги:

Для того, щоб купити книгу "Організація офтальмологічної допомоги. Нормативно-правове забезпечення" з доставкою по всій Україні (Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг та ін.) - будь ласка, додайте товар "Організація офтальмологічної допомоги. Нормативно-правове забезпечення" в кошик та оформіть замовлення, і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.


Також Вас можуть зацікавити:

Трояновский Р.Л., Монахов Б.В., Максимов И.Б.

Книга предназначена для врачей-офтальмологов и хирургов.
Детальніше ›

Ціна: 100 грн.
Кошик
не обрано жодної книги
Кошик
не обрано жодної книги

Книги за тегами: